Ş.Q.Əsgərova «Əməkdar elm xadimi» fəxri adının verilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc olunmuşdur (15 iyun 2001-ci il, № 134). «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 iyun 2001-ci il, № 6, maddə 400)

Relizin Tarixi: 14.06.2001

Ş.Q.Əsgərova «Əməkdar elm xadimi» fəxri adının verilməsi haqqında

Ş.Q.Əsgərova «Əməkdar elm xadimi» fəxri adının verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan elminin inkişafındakı xidmətlərinə görə Şahlar Qaçay oğlu Əsgərova «Əməkdar elm xadimi» fəxri adı verilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 14 iyun 2001-ci il

№ 502

«Azərbaycan» qəzetində dərc olunmuşdur (15 iyun 2001-ci il, № 134) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 iyun 2001-ci il, № 6, maddə 400) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC