Ə.N.Naibovun (Əkrəm Əylislinin) «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında


Опубликован в газете «Азербайджан» (05 декабря 2002 г., № 286)

Relizin Tarixi: 04.12.2002

О награждении А. Н. Наибова (Акрама Айлисли) орденом «Истиглал»

Указ Президента Азербайджанской Республики

О награждении А. Н. Наибова (Акрама Айлисли) орденом «Истиглал»

За большие заслуги в развитии азербайджанской литературы наградить Акрама Наджаф оглу Наибова (Акрама Айлисли) орденом «Истиглал».

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 4 декабря 2002 года

№ 819

Опубликован в газете «Азербайджан» (05 декабря 2002 г., № 286) («LegalActs»).

© LegalActs
Неофициальный перевод