Azərbaycan Respublikasının Küveyt Dövlətində (Küveyt şəhərində) səfirliyinin təsis edilməsi haqqında


Опубликовано в газете «Азербайджан» (11 декабря 2002 г., № 284)

Relizin Tarixi: 01.10.2002

Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в государстве Кувейт (в городе Кувейт)

Закон Азербайджанской Республики

Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в государстве Кувейт (в городе Кувейт)

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:

I. Учредить посольство Азербайджанской Республики в Государстве Кувейт (в городе Кувейт).

II. Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 1 октября 2002 г.

№ 367-IIQ.

Опубликовано в газете «Азербайджан» (11 декабря 2002 г., № 284) («LegalActs»).

© LegalActs
Неофициальный перевод