H. İ. Mirzəyevin «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (27 noyabr 2002-ci il, № 263) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 noyabr 2002-ci il, № 11, maddə 660)

Relizin Tarixi: 26.11.2002

H. İ. Mirzəyevin «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

H. İ. Mirzəyevin «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycanda pedaqogikanın inkişafındakı xidmətlərinə və respublikanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə Həsən İbrahim oğlu Mirzəyev «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilsin.

Heydər ƏLİYEV

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 26 noyabr 2002-ci il

№ 815.

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (27 noyabr 2002-ci il, № 263) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 noyabr 2002-ci il, № 11, maddə 660) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC