Helmut Kutinin «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc olunmuşdur (28 iyun 2001-ci il, № 143). «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc olunmuşdur (30 iyun 2001-ci il, № 6, maddə 413)

Relizin Tarixi: 27.06.2001

Helmut Kutinin «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Helmut Kutinin «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikasında «Sos Kinder — Uşaq Kəndi»nin yaradılması ilə kimsəsiz uşaqlara qayğı sahəsindəki xidmətlərinə görə Helmut Kutin «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 27 iyun 2001-ci il.

№ 515.

«Azərbaycan» qəzetində dərc olunmuşdur (28 iyun 2001-ci il, № 143) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc olunmuşdur (30 iyun 2001-ci il, № 6, maddə 413) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC