X. Ə. Qasımovanın «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc olunmuşdur (06 iyun 2001-ci il, № 126). «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc olunmuşdur (30 iyun 2001-ci il, № 6, maddə 392)

Relizin Tarixi: 05.06.2001

X. Ə. Qasımovanın «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

X. Ə. Qasımovanın «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Xuraman Əkrəm qızı Qasımova «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 5 iyun 2001-ci il.

№ 494.

«Azərbaycan» qəzetində dərc olunmuşdur (06 iyun 2001-ci il, № 126) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc olunmuşdur (30 iyun 2001-ci il, № 6, maddə 392) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC