«Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin aqrar islahatı nəticəsində ləğv olunmuş və işğal altında olan rayonların təsərrüfat subyektlərinin borcları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiq edilməsi haqqında


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin