«Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə


Relizin Tarixi: 30.12.2020

«Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə

«Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

«Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar olaraq onun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, üç ay müddətində:

  • qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının «Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim etsin;
  • Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə məlumat versin;
  • həmin Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət növlərini müəyyən edən qanunvericilik aktının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim etsin;
  • həmin Qanunun 4.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş vahid büdcə təsnifatı haqqında qanunvericilik aktının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim etsin;
  • həmin Qanunun 6.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş Dövlət büdcəsinin ehtiyat fondunun vəsaitindən istifadə qaydalarını hazırlayıb təsdiq etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə məlumat versin;
  • dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası qaydalarını hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə razılaşdıraraq təsdiq etsin;
  • öz səlahiyyətləri daxilində bu Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

2. Müəyyən edilsin ki:

2.1. «Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 1.1.32-ci, 1.1.32-2-ci, 6.4-cü, 11.3-cü (üçüncü halda), 11.3-1-ci (hər üç halda), 11.16-cı, 11-1.2.3-cü (hər iki halda), 11-1.4-cü, 11-1.6-cı (hər iki halda), 11-1.7-ci, 12.1-ci, 12.1.15-ci, 15.2-ci, 15.4-cü, 16.2-ci maddələrində, 18.3-cü maddəsinin ikinci cümləsində, 19.2-ci maddəsinin ikinci abzasında və üçüncü abzasının birinci cümləsində, 19.6-cı, 20.2-ci, 20.3-cü, 20.4-1-ci (ikinci, üçüncü, dördüncü hallarda), 20.4-2-ci, 23.4-cü (hər iki halda), 23.8-ci, 23.8.3-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş «müvafiq icra hakimiyyəti orqanı»nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir;

2.2. həmin Qanunun 20.1-ci, 20.2-ci, 20.2-1-ci (ikinci halda) və 20.2-2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş «müvafiq icra hakimiyyəti orqanları»nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirirlər;

2.3. həmin Qanunun 27.5-ci (ikinci halda) maddəsində nəzərdə tutulmuş «müvafiq icra hakimiyyəti orqanları»nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi həyata keçirirlər;

2.4. həmin Qanunun 4.2-ci, 6.5-ci (birinci halda), 11.3-cü (birinci halda), 11.5-ci (üçüncü halda), 11.15-ci, 17.3-cü (ikinci halda), 18.6-cı, 19.2-ci (ikinci və üçüncü halda), 19.6-cı və 32.2.2-ci (üçüncü halda) maddələrində nəzərdə tutulmuş «müvafiq icra hakimiyyəti orqanı»nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir;

2.5. həmin Qanunun 18.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir;

2.6. həmin Qanunun 11.4-cü (birinci halda), 11.5-ci (birinci halda), 11.6-cı, 11.8-ci maddəsinin birinci abzasında, həmin maddənin ikinci abzasında (ikinci və üçüncü halda), 11.9.1-ci, 11.9.3-cü, 11.9.4-cü, 11.11-ci, 11.12-ci, 11.13-cü, 11.14-cü, 11.14.4-cü, 11.17-ci, 16.4-cü, 17.1-ci, 17.2-ci, 17.4-cü, 18.3-cü (ikinci halda), 18.3-1-ci, 18.4-cü, 18.5-ci, 18.7-ci, 19.2-ci (birinci halda), 19.7-ci, 19.10-cu, 20.2-1-ci (birinci halda), 20.4-cü, 20.4-1-ci (birinci halda), 21.2-ci, 21.4-cü, 25.2-ci, 25.6-cı, 27.1-ci, 27.5-ci (birinci halda), 32.2.2-ci (birinci və ikinci hallarda), 32.5-ci və 35.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş «müvafiq icra hakimiyyəti orqanı»nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi həyata keçirir;

2.7. həmin Qanunun 18.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi həyata keçirir;

2.8. həmin Qanunun 11.3-cü (ikinci halda), 11.4-cü (ikinci halda), 11.5-ci (ikinci halda) və 11.10-cu maddələrində nəzərdə tutulmuş «müvafiq icra hakimiyyəti orqanları»nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi həyata keçirir;

2.9. həmin Qanunun 11.8-ci maddəsinin ikinci abzasında (birinci halda) və 18.3-cü (birinci halda) maddəsində nəzərdə tutulmuş «müvafiq icra hakimiyyəti orqanları»nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi həyata keçirirlər;

2.10. həmin Qanunun 17.3-cü (birinci halda) maddəsində nəzərdə tutulmuş «müvafiq icra hakimiyyəti orqanları»nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi həyata keçirirlər;

2.11. həmin Qanunun 18.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş «müvafiq icra hakimiyyəti orqanları»na Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları aid edilir;

2.12. həmin Qanunun 11-1.4-cü, 11-1.7-ci və 23.4-cü (ikinci halda) maddələrində «orqan» dedikdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti nəzərdə tutulur;

2.13. həmin Qanunun 11-1.6-cı (ikinci halda) və 23.4-cü (birinci halda) maddələrində «orqan» dedikdə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti nəzərdə tutulur;

2.14. həmin Qanunun 11.3-cü, 11.3-1-ci (ikinci və üçüncü hallarda), 11-1.6-cı (birinci halda) maddələrində, 19.2-ci maddəsinin ikinci abzasında və üçüncü abzasının birinci cümləsində «orqan» dedikdə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi nəzərdə tutulur;

2.15. həmin Qanunun 11.3-1-ci (birinci halda) maddəsində «orqan» dedikdə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi və Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi nəzərdə tutulur;

2.16. həmin Qanunun 11-1.2.3-cü (hər iki halda) maddəsində «orqan» dedikdə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu qismində Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzərdə tutulur;

2.17. həmin Qanunun 23.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş cari ilin dövlət büdcəsinə yenidən baxılaraq sekvestr tətbiq olunması və (və ya) dövlət büdcəsinin təsdiq olunmuş xərclərinin çatışmayan hissəsinin təmin edilməsi məqsədilə büdcə qaydasının tətbiqinin dayandırılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin təklifi əsasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti qarşısında məsələ qaldırır;

2.18. həmin Qanunun 18.3-cü maddəsinin ikinci cümləsində və 20.2-ci maddəsinin beşinci cümləsində «orqan» dedikdə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi nəzərdə tutulur;

2.19. həmin Qanunun 1.1.32-ci və 1.1.32-2-ci maddələrində «qurum» dedikdə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti nəzərdə tutulur.

3. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi «Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 18.3-cü maddəsinə uyğun olaraq dövlət büdcəsinin gəlirlərinin icrasını təmin edən orqanlar üçün ilin əvvəlindən artan yekunla dövlət büdcəsinin gəlirlərinə dair aylıq və rüblük hesabat formalarını hazırlayıb iki ay müddətində təsdiq etsin.

3-1. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, «Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 18.3-1-ci maddəsinə uyğun olaraq, büdcə təşkilatları və dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı alan təşkilatlar üçün həmin vəsaitlərdən istifadə barədə aylıq, rüblük və ilin əvvəlindən artan yekunla funksional, iqtisadi və inzibati təsnifatlar üzrə hesabat formalarını və onların təqdim edilmə qaydasını iki ay müddətində təsdiq edib, həmin normativ hüquqi aktın Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin.

4. Bu fərman 1 yanvar 2003-cü ildən qüvvəyə minir.

5. Bu fərmanın qüvvəyə mindiyi tarixdən «Dövlət büdcəsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası prezidentinin 22 iyul 1999-cu il tarixli 159 nömrəli fərmanı qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV,

Bakı şəhəri, 31 oktyabr 2002-ci il

№ 809

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (2 noyabr 2002-ci il, № 253) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 2002-ci il, № 10, maddə 605) («LegalActs» LLC).

29 dekabr 2004-cü il tarixli, 168 nömrəli; 20 iyul 2009-cu il tarixli, 124 nömrəli; 8 fevral 2010-cu il tarixli, 213 nömrəli; 14 may 2014-cü il tarixli, 164 nömrəli; 30 oktyabr 2014-cü il tarixli; 16 avqust 2016-cı il tarixli; 11 yanvar 2017-ci il tarixli; 21 noyabr 2017-ci il tarixli; 25 dekabr 2017-ci il tarixli; 24 avqust 2018-ci il tarixli, 234 nömrəli; 21 dekabr 2018-ci il tarixli, 419 nömrəli; 30 dekabr 2020-ci il tarixli, 1234 nömrəli (2021-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir) Fərmanlara əsasən dəyişikliklərlə («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC