Dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyi istisna edən xəstəliklərin Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin