Azərbaycan Respublikasının Böyük Britaniya va Şimali İrlandiya Krallığındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri R. T. İbrahimovun iqamətgahı London şəhərində olmaqla, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının İrlandiya Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilməsi haqqında


Опубликован в газете «Азербайджан» (20 октбяря 2002 г., № 242)

Relizin Tarixi: 19.10.2002

О назначении чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Р.Т. Ибрагимова одновременно чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Ирландии с резиденцией в городе Лондоне

Указ Президента Азербайджанской Республики

О назначении чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Р.Т. Ибрагимова одновременно чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Ирландии с резиденцией в городе Лондоне

В соответствии с пунктом 15 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики постановляю:

Назначить чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Рафаэля Тофиг оглу Ибрагимова одновременно чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Ирландии с резиденцией в городе Лондоне.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 19 октября 2002 года

№ 803

Опубликован в газете «Азербайджан» (20 октбяря 2002 г., № 242) («LegalActs»).

© LegalActs
Неофициальный перевод