L.T. Hüseynzadənln «İstiqlal» ordeni ilə taltif edilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (20 oktyabr 2002-ci il, № 242) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 2002-ci il, № 10, maddə 597)

Relizin Tarixi: 18.10.2002

L.T. Hüseynzadənln «İstiqlal» ordeni ilə taltif edilməsi haqqında

L.T. Hüseynzadənln «İstiqlal» ordeni ilə taltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycanda pedaqoji fəaliyyət sahəsindəki böyük xidmətlərinə görə Lətif Talıb oğlu Hüseynzadə «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 18 oktyabr 2002-ci il.

№ 801

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (20 oktyabr 2002-ci il, № 242) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 2002-ci il, № 10, maddə 597) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC