Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında «Vətəndaşların vizasız gediş-gəlişi haqqında» Sazişin təsdiq edilməsi barədə


Опубликован в газете «Азербайджан» (27 июля 2002 года, № 169).

Relizin Tarixi: 02.07.2002

Об утверждении Соглашения «О безвизовом въезде и выезде граждан» между правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Украины

Закон Азербайджанской Республики

Об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Украины о безвизовых поездках граждан»

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:

I. Утвердить подписанное 14 февраля 2002 года в городе Киеве «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Украины о безвизовых поездках граждан».

II. Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 2 июля 2002 года

№ 354-IIQ

Опубликован в газете «Азербайджан» (27 июля 2002 года, № 169).

© LegalActs
Неофициальный перевод