Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında «Dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin prinsipləri haqqında» müqavilənin təsdiq edilməsi barədə


Опубликован в газете «Азербайджан» (27 июля 2002 года, № 169).

Relizin Tarixi: 02.07.2002

Об утверждении Договора «О принципах отношений дружбы и сотрудничества» между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран

Закон Азербайджанской Республики

Об утверждении Договора «О принципах отношений дружбы и сотрудничества» между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:

I. Утвердить подписанный 20 мая 2002 года в городе Тегеран Договор «О принципах отношений дружбы и сотрудничества» между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран.

II. Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 2 июля 2002 года

№ 350-IIQ

Опубликован в газете «Азербайджан» (27 июля 2002 года, № 169).

© LegalActs
Неофициальный перевод