«Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi arasında 1 iyun 2000-ci il tarixli Sazişin qüvvədə olma müddətinin uzadılması haqqında Protokol»un təsdiq edilməsi barədə


Relizin Tarixi: 24.08.2002

Об утверждении «Протокола о продлении срока действия Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Международным Комитетом Красного Креста от 1 июня 2000 года»

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики

Об утверждении «Протокола о продлении срока действия Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Международным Комитетом Красного Креста от 1 июня 2000 года»

1. Утвердить подписанный 18 июля 2002 года в городе Баку «Протокол о продлении срока действия Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Международным Комитетом Красного Креста от 1 июня 2000 года».

2. Поручить Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики направить Международному Комитету Красного Креста уведомление об утверждении Протокола, указанного в пункте 1 настоящего Распоряжения.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 24 августа 2002 года

№ 1024.

© LegalActs
Неофициальный перевод