Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında


Relizin Tarixi: 04.06.2002

Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında

Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 3,924.032,7 milyon manat, xərclər 4.037.504,8 milyon manat məbləğində olmaqla təsdiq edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il dövlət büdcəsinin gəlirlər və xərclər üzrə göstəriciləri aşağıdakı kimi qəbul edilsin:

Sıra №-si

Göstəricilər

Milyon manatla

Gəlirlər

3.924.032,7

1

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

473.598,9

2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi (bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatlardan başqa)

588.241,8

3.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

52.075,7

4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

62.070,8

5.

Əlavə dəyər vergisi

1.266.352,1

o cümlədən:
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallara əlavə dəyər vergisi

521.551,4

6.

Aksizlər

554.564,2

o cümlədən:
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallara aksizlər

31.699,4

7.

Mədən vergisi (yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi istisna olmaqla)

237.520,0

8.

Gömrük rüsumları

260.689,6

9.

Sadələşdirilmiş sistem üzrə vergi

20.543,2

10.

Yol vergisi

8.267,7

11.

Birdəfəlik rüsum

5.450,1

12.

Dövlət rüsumu

78.804,3

13

Vergi olmayan sair gəlirlər

121.777,9

14.

Beynəlxalq avtomobil daşınmalarında «icazə sistemi»nin tətbiqindən daxilolmalar

15.350,0

15.

Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar

10.449,3

16.

Avropa Birliyinin Azərbaycan Respublikasına verdiyi qrant

27.701,5

17.

Xarici dövlətlərin hökumətlərinə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

2.251,9

18.

Pul-şey lotereyaları üzrə daxilolmalar

--

19.

Banklardan alınan dividendlər

1.104,0

20.

Azərbaycan Respublikası Milli Bankının mənfəətindən daxilolmalar

120.000,0

21.

Büdcədən verilmiş kreditlər üzrə faizlərin daxil olması

3.031,0

22.

Dövlət zəmanəti ilə verilmiş kreditlərdən daxilolmalar

12.828,3

23.

Məqsədli büdcə fondlarının gəlirləri

1.360,4

o cümlədən:
Meşələrin Qorunub Saxlanılması və Təkrar İstehsalı Fondu

1.009,7

Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fondu

350,7

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu

--

Xərclər

4.037.504,8

1.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin saxlanılması xərcləri

15.457,0

2.

Azərbaycan Respublikası icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanması xərcləri

609.869,4

o cümlədən:
hüquq-mühafizə və təhlükəsizlik orqanlarının saxlanılması xərcləri

384.017,4

büdcədən verilmiş kreditlərin qaytarılması

-11,0

3.

Elm xərcləri

47.050,8

4.

Müdafiə xərcləri

532.865,7

5.

Məhkəmə hakimiyyəti və prokurorluq orqanlarının saxlanılması xərcləri

43.400,8

o cümlədən:
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi

2.754,4

Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi

2.235,1

şəhər və rayon məhkəmələri

9,815,7

Azərbaycan Respublikasının Appelyasiya Məhkəməsi

2.609,0

Azərbaycan Respublikasının İqtisad Məhkəməsi

1.076,2

Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının Məhkəməsi

1.539,5

Beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn mübahisələrə dair Azərbaycan Respublikasının İqtisad Məhkəməsi

277,7

yerli iqtisad məhkəmələri

773,6

Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının Hərbi Məhkəməsi

1.035,1

hərbi məhkəmələr

2.069,6

prokurorluq orqanları

19.214,9

ondan:
Azərbaycan Respublikasının hərbi Prokurorluğu

3.836,3

6.

Təhsil xərcləri

931.138,8

7.

Səhiyyə xərcləri

210.100,7

8.

Sosial müdafiə xərcləri

515.000,0

9.

Sosial təminat xərcləri

215.680,5

o cümlədən:
qaçqınların və məcburi köçkünlərin yemək və məskunlaşdırılması xərcləri

188.298,9

şəhid ailələrinə birdəfəlik yardım

--

bu bölməyə aid edilən digər tədbirlər üzrə xərclər

27.381,6

10

Mədəniyyət, incəsənət və kütləvi informasiya vasitələri xərcləri

96.772,4

11.

Bədən tərbiyəsi və gənclər siyasəti tədbirlərinin xərcləri

13.133,8

o cümlədən:

bədən tərbiyəsi və idman tədbirləri

10.306,4

gənclər siyasəti tədbirləri

2.827,4

12.

Mənzil-kommunal təsərrüfatı xərcləri

81.510,2

13.

Yanacaq və enerji kompleksi xərcləri

-1.736,1

o cümlədən:
büdcədən verilmiş kreditlərin qaytarılması

-3.870,0

14.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq xərcləri

170.813,2

o cümlədən:
fermer təsərrüfatlarına kredit güzəştləri fondu

-

bu bölməyə aid edilən digər tədbirlər üzrə xərclər

170.813,2

15.

Sənaye və tikinti xərcləri

13.801,7

o cümlədən:
büdcədən verilmiş kreditlərin qaytarılması

--

16.

Dövlət investisiya xərcləri

126.392,4

o cümlədən:
Azərbaycan Respublikasının xaricdə olan səfirlik, konsulluq və başqa diplomatik nümayəndəlikləri üçün binaların alınması və əsaslı təmiri xərcləri

22.913,9

əl izlərinin müəyyən edilməsi üçün xüsusi avadanlığın (daktiloskopiya) alınması və quraşdırılması xərcləri

12.000,0

17.

Nəqliyyat və rabitə xərcləri

118.273,0

18.

İqtisadi fəaliyyətlə bağlı sair xərclər

3.144,7

o cümlədən:
iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclər

-

kiçik sahibkarlığa investisiya yardımı

998,0

ondan:
kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq üçün məcburi köçkünlərə kreditlərin verilməsi

998,0

bu bölməyə aid edilən digər tədbirlər üzrə xərclər

2.146,7

19.

Beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı

13.793,6

20.

Dövlətin xarici borcları üzrə xərclər

76.739,4

21.

Banklarla hesablaşma xərcləri

463,7

22.

Dövlətin daxili borcunun ödənilməsi ilə bağlı xərclər

118.991,7

o cümlədən:
dövlət daxili uduşlu istiqraz vərəqələri üzrə

-

hüquqi şəxslər arasında yayılmış Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il dövlət 150 faizli daxili istiqrazları üzrə

3.500,0

Nazirlər Kabinetinin zəmanəti ilə Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Bankı tərəfindən verilmiş kreditlər üzrə

94.663,7

Birləşmiş Universal Səhmdar Bankının zəruri kapitala və likvidliyə olan tələbini ödəmək üçün buraxılmış istiqraz vərəqələri üzrə

6.050,0

qısamüddətli dövlət istiqraz vərəqələri üzrə

14.778,0

23.

Ehtiyat fondunun xərcləri

66.362,2

o cümlədən:
Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə ehtiyat fondunun xərcləri

79,5

24.

Başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri

915,6

o cümlədən:
əhalinin siyahıyaalınması ilə bağlı xərclər

193,0

dövlət statistika sistemində islahatların aparılması xərcləri

284,4

seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər

438,2

25.

Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

6.784,8

o cümlədən:
aksiz markalarının çap edilməsi ilə bağlı xərclər

6.020,9

lotereya və istiqraz vərəqələrinin çap edilməsi ilə bağlı xərclər

520,0

26.

Məqsədli büdcə fondlarının xərcləri

300,3

27.

Naxçıvan Muxtar Respublikası, respublika tabeli şəhər və rayonların yerli gəlir və xərclərini tənzimləmək üçün ayrılan vəsait (yekuna daxil edilmir)

685.818,0

28.

Yerli büdcələrə ayrılan dotasiya

10.484,5

Kəsir

-113.472,1

3. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 4 iyun 2002-ci il

№ 340-IIQ

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (20 avqust 2002-ci il, № 189) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 avqust 2002-ci il, № 8, maddə 458) («LegalActs» LLC).

21 oktyabr 2005-ci il tarixli, 1031-IIQ nömrəli Qanuna əsasən 2006-cı il yanvarın 1-dək mütləq rəqəmlərlə müəyyən olunan 5000 manat 2006-cı il yanvarın 1-dən 1 manata bərabər tutulur («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC