İ. M. Quliyevanın «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (20 avqust 2002-ci il, № 189) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 avqust 2002-ci il, № 8, maddə 476)

Relizin Tarixi: 17.08.2002

İ. M. Quliyevanın «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

İ. M. Quliyevanın «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan estrada sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə İlhamə Məzahir qızı Quliyeva «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 17 avqust 2002-ci il.

№ 756.

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (20 avqust 2002-ci il, № 189) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 avqust 2002-ci il, № 8, maddə 476) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC