M. M. Maqomayevin «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 avqust 2002-ci il, № 188) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 avqust 2002-ci il, № 8, maddə 474)

Relizin Tarixi: 17.08.2002

M. M. Maqomayevin «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

M. M. Maqomayevin «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə Müslüm Məhəmməd oğlu Maqomayev «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 17 avqust 2002-ci il.

№ 754.

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 avqust 2002-ci il, № 188) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 avqust 2002-ci il, № 8, maddə 474) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC