Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Sahibkarlar Şurasının yaradılması haqqında


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin