E.B.Hüseynovun Azərbaycan Respublikasının Türkmənistanda Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri təyin edilməsi haqqında


Опубликован в газете «Азербайджан» (09 августа 2002 года, № 180)

Relizin Tarixi: 08.08.2002

О назначении Э.Б. Гусейнова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Туркменистане

Указ Президента Азербайджанской Республики

О назначении Э.Б. Гусейнова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Туркменистане

Руководствуясь пунктом 15 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Назначить Эльхана Бахадур оглу Гусейнова Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Туркменистане.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 8 августа 2002 года

№ 749

Опубликован в газете «Азербайджан» (09 августа 2002 года, № 180) («LegalActs»).

© LegalActs
Неофициальный перевод