Y. T. Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Çin Xalq Respublikasında Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri təyin edilməsi haqqında


Опубликован в газете «Азербайджан» (27 июля 2002 года, № 169).

Relizin Tarixi: 26.07.2002

О назначении Я. Т Алиева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Китайской Народной Республике

Указ Президента Азербайджанской Республики

О назначении Я. Т Алиева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Китайской Народной Республике

Руководствуясь пунктом 15 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Назначить Яшара Тофиги Алиева Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Китайской Народной Республике.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 26 июля 2002 года

№ 738

Опубликован в газете «Азербайджан» (27 июля 2002 года, № 169).

© LegalActs
Неофициальный перевод