Y. T. Əliyevə Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri dərəcəsinin verilməsi haqqında


Опубликован в газете «Азербайджан» (27 июля 2002 года, № 169).

Relizin Tarixi: 26.07.2002

О присвоении Я.Т. Алиеву ранга чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики

Указ Президента Азербайджанской Республики

О присвоении Я.Т. Алиеву ранга чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики

Руководствуясь Законом Азербайджанской Республики «Об установлении рангов и дипломатических званий для глав дипломатических представительств за рубежом», постановляю:

Присвоить Яшару Тофиги Алиеву ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 26 июля 2002 года

№ 737

Опубликован в газете «Азербайджан» (27 июля 2002 года, № 169).

© LegalActs
Неофициальный перевод