Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında «Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqların qorunması sahəsində əməkdaşlıq haqqında» Sazişin təsdiq edilməsi barədə


Опубликован в газете «Азербайджан» (27 июля 2002 года, № 169).

Relizin Tarixi: 02.07.2002

Об утверждении Соглашения «О сотрудничестве в области защиты авторского права и связанных с ним прав» между правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Украины

Закон Азербайджанской Республики

Об утверждении Соглашения «О сотрудничестве в области защиты авторского права и связанных с ним прав» между правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Украины

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:

I. Утвердить подписанное 14 февраля 2002 года в городе Киев Соглашение «О сотрудничестве в области защиты авторского права и связанных с ним прав» между правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Украины.

II. Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 2 июля 2002 года

№ 355-IIQ

Опубликован в газете «Азербайджан» (27 июля 2002 года, № 169).

© LegalActs
Неофициальный перевод