N. H. İbrahimovun Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri təyin edilməsi haqqında


Relizin Tarixi: 05.07.2002

О назначении Н.Г. Ибрагимова председателем государственного комитета по работе с азербайджанцами, живущими в зарубежных странах

Указ Президента Азербайджанской Республики

О назначении Н.Г. Ибрагимова председателем государственного комитета по работе с азербайджанцами, живущими в зарубежных странах

Руководствуясь пунктом 5 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики постановляю:

Назначить Назима Гусейн оглу Ибрагимова председателем Государственного комитета по работе с азербайджанцами, живущими в зарубежных странах.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 5 июля 2002 года

№ 731

© LegalActs
Неофициальный перевод