Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt üzrə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin məruzəsinə dair Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Komitəsinin yekun icmalı ilə əlaqədar tədbirlər barədə


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin