Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdlərinin verilməsi haqqında


Relizin Tarixi: 07.02.2013

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdlərinin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdlərinin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında» 11 iyun 2002-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram:

1. Azərbaycanın elm və təhsil, mədəniyyət və incəsənət, iqtisadiyyat və dövlət idarəçiliyi sahələrində böyük xidmətləri olan aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdləri verilsin:

Abbasov Nadir Xuduş oğlu

Abbasova Elmira Əbdülhəmid qızı

Abbaszadə Hüseyn Abbas oğlu

Abdullayev Gülhüseyn Hüseyn oğlu

Abdullayev Mikayıl Hüseyn oğlu

Abdullayev Səfər İbad oğlu

Abdullayev Tahir Abdulla oğlu

Abdullayeva Həyat Həmdulla qızı

Abizadə Balaş Allahbağış oğlu

Adıgözəlov Vasif Zülfüqar oğlu

Ağayev Oqtay Cəfər oğlu

Ağayev Ömər Ağacahangir oğlu

Axundov Davud Ağa oğlu

Axundova Rəfiqə Hacı qızı

Axundova Şəfiqə Qulam qızı

Almaszadə Qəmər Hacağa qızı

Babanlı Vidadi Yusif oğlu

Babayev Abdulla Murtuz oğlu

Babayev Arif İmran oğlu

Babayev Mirzə Əbdülcabbar oğlu

Babayev Nəbi Ələkbər oğlu

Babayev Rasim Hənifə oğlu

Babayeva Çimnaz Məmməd qızı

Babayeva Ələviyyə Hənifə qızı

Bakıxanov Tofiq Əhməd oğlu

Bayramov Fətulla Manaf oğlu

Bədirov Mürsəl Tağı oğlu

Cabbarova Fatma Ağacabbar qızı

Cəfərxanova Roza Heydər qızı

Cəfərzadə Əzizə Məmməd qızı

Cəlilova Roza İsmayıl qızı

Dibirova Səfiyə Hacı qızı

Dilbazi Əminə Paşa qızı

Əbdürrəhmanov Nadir Qəmbər oğlu

Əhmədov Sabir Məhəmməd oğlu

Əhmədova Firəngiz Yusif qızı

Əhmədova Həmayıl Behbud qızı

Əkbərov Canəli Xanəli oğlu

Ələkbərov Firudin Yusif oğlu

Əliyev Habil Mustafa oğlu

Əliyev Məhərrəm Əkbər oğlu

Əliyev Şamil Rüstəm oğlu

Əliyeva Səkinə Abbas qızı

Əlibəyli Xanımana Sabir qızı

Əmənov Akif Məmi oğlu

Güləhmədova-Martınova Gülcahan Şüaulla qızı

Hacıyeva Əcəb Məhərrəm qızı

Hacıyeva Züleyxa Hacıbaba qızı

Həmzəyeva Zəroş Mirzəbağır qızı

Həsənova Gülxar İbrahim qızı

Həsənova Rəhilə Mir Ələsgər qızı

Həsənova Şamama Mahmudəli qızı

Həsənzadə Nəriman Əliməmməd oğlu

Həşimov Ələsgər Mirhəşim oğlu

Hümbətova Tamara Əhməd qızı

Hüseynov İsa Mustafa oğlu

Hüseynov Kamran Əsəd oğlu

Hüseynov Yusif İsmayıl oğlu

Hüseynova Sofiya Həsən qızı

Hüseynzadə Lətif Talıb oğlu

Xanlarov Tələt Ağasıbəy oğlu

Xanməmmədov Hacı Dadaş oğlu

Xasıyeva Nüyvər Xəlil qızı

İbrahimov Hüseyn Məmmədəli oğlu

İbrahimov Məmməd İnfil oğlu

İmamquliyeva Fatma Məhərrəm qızı

İmamverdiyev Qabil Allahverdi oğlu

İmanov Lütfiyar Müslüm oğlu

İsababayeva Həcər Muştaq qızı

İsmayılova Sodər Mabud qızı

İsmayılova Tükəzban Məhərrəm qızı

Kazımov Davud Mehdi oğlu

Konyagin Vladimir Yevgeniyeviç

Kojevnikova Mariya Nikolayevna

Qədimova Sara Bəbiş qızı

Qocayev Fikret Göyüş oğlu

Quliyeva Maral Rüstəm qızı

Quliyeva Narı Əbülfəz qızı

Mehdiyev Ağa Cəfər oğlu

Mehdiyev Firuddin Mehdi oğlu

Mehdiyev İsa Məhəmməd oğlu

Məhərrəmov Məlik Məlik oğlu

Məlikov Arif Cahangir oğlu

Məmmədbəyov Lütfi Şahbaz oğlu

Məmmədov Altay Yusif oğlu

Məmmədov Böyükxan Abış oğlu

Məmmədov Dövlət Heydər oğlu

Məmmədov Ələkbər Əmir oğlu

Məmmədov Əlibaba Balaəhməd oğlu

Məmmədov Ərəstun Surxay oğlu

Məmmədov Həsən Ağaməmməd oğlu

Məmmədov Maqsud Davud oğlu

Məmmədov Nüsrət Xudu oğlu

Məmmədov Səfərəli İbrahim oğlu

Məmmədov Tokay Həbib oğlu

Məmmədov Yaqub Məmməd oğlu

Məmmədova Güləbətin Əliş qızı

Məmmədova Şəfiqə Haşım qızı

Məmmədova Umleylə Əli qızı

Mirqasımov Mirələsgər Mirəsədulla oğlu

Mirişli Ramiz Aqil oğlu

Mirzəbaba Abutalıb oğlu

Mirzəyev Həsən Mirzəli oğlu

Mirzəyeva Mənsurə Meybulla qızı

Mirzəzadə Böyükağa Məşədi oğlu

Mirzəzadə Xəyyam Hadı oğlu

Musayev Qılman İsabala oğlu

Musayev Niyaməddin Musa oğlu

Mustafayev Əmir Gülbala oğlu

Mustafayev Ramiz Hacı oğlu

Naibov Əkrəm Nəcəf oğlu

Nəcəfova Hökumə Yusif qızı

Nəcəfzadə Kamil Nəcəf oğlu

Nəsibov Ədalət Məhəmmədəli oğlu

Nəsirov Qubad Əsədulla oğlu

Ocaqov Rasim Mirqasım oğlu

Rəhimov İsmixan Məmməd oğlu

Rəhimova Elmira Allahverdi qızı

Rəhmanzadə Maral Yusif qızı

Rəsulov Rəis Azər oğlu

Rəsulova Lidiya Xudat qızı

Rüstəmov Qədir Çərkəz oğlu

Rzaquliyev Elbəy Mirzəhəsən oğlu

Rzayev Anar Rəsul oğlu

Rzayev Azər Hüseyn oğlu

Rzayev İslam Tapdıq oğlu

Sadıqov Fikret Abbas oğlu

Sadıqova Maral Zakir qızı

Sadıqova Məhluqə Ələsgər qızı

Sadıqzadə Oqtay Seyidhüseyn oğlu

Səfərova Xalidə Ələkbər qızı

Səfiyeva Ceyran Muxtar qızı

Sənani Ofelya Hacıağa qızı

Şahməmmədov Şamil Məmməd oğlu

Şərifova Firəngiz Mirzə qızı

Şirəliyeva Tamilla Xudadat qızı

Şirye Vera Karlovna

Şöyübov Zahid Hamil oğlu

Tağıyeva Roza Murtuz qızı

Tağıyeva Sona Hənifə qızı

Tahiri Söhrab Əbülfəz oğlu

Titorenko Mariya Sergeyevna

Tretyakov İvan Polikarpoviç

Tuayev Kazbek Əliyeviç

Turabov Həsənağa Səttar oğlu

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu

Zeynalov Telman Heydər oğlu

Zeynalova Nəsibə Cahangir qızı

Zeynalova Nəzihə Cəfər qızı

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 11 iyun 2002-ci il

№ 942

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (12 iyun 2002-ci il, № 132) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikası Qanunvericilik Toplusunda» dərc edilmişdir (30 iyun 2002-ci il, № 6, maddə 349) («LegalActs» LLC).

7 fevral 2013-cü il tarixli, 2708 nömrəli Sərəncama əsasən dəyişikliklərlə («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC