Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Tibb İdarəsinin bir qrup əməkdaşına «Azərbaycan Respublikasının əməkdar həkimi» fəxri adının verilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (2 iyul 2002-ci il, № 147) «Azərbaycan Respublikası Qanunvericilik Toplusunda» dərc edilmişdir (30 iyun 2002-ci il, № 6, maddə 340).

Relizin Tarixi: 30.06.2002

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Tibb İdarəsinin bir qrup əməkdaşına «Azərbaycan Respublikasının əməkdar həkimi» fəxri adının verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Tibb İdarəsinin bir qrup əməkdaşına «Azərbaycan Respublikasının əməkdar həkimi» fəxri adının verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası daxili işlər orqanları əməkdaşlarının sağlamlığının qorunmasında, yüksək səviyyəli tibbi xidmət göstərilməsində, müalicə-profilaktika işinin təşkilində xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Tibb İdarəsinin aşağıdakı əməkdaşlarına «Azərbaycan Respublikasının əməkdar həkimi» fəxri adı verilsin:

1. Əlizadə İlqar Qulam oğlu

Tibb İdarəsinin general-leytenant A. Heydərov adına Respublika Qospitalının terapiya bölməsinin rəisi

2. Nəbiyev Fəxrəddin Sabir oğlu

Tibb İdarəsinin general-leytenant A. Heydərov adına Respublika Qospitalının cərrahiyyə bölməsinin rəisi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 30 iyun 2002-ci il

№ 726

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (2 iyul 2002-ci il, № 147) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikası Qanunvericilik Toplusunda» dərc edilmişdir (30 iyun 2002-ci il, № 6, maddə 340) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC