Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin müəllimlərinə fəxri adların verilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir ( 13 iyun 2002-ci il, № 133) «Azərbaycan Respublikası Qanunvericilik Toplusunda» dərc edilmişdir (30 iyun 2002-ci il, № 6, maddə 331).

Relizin Tarixi: 12.06.2002

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin müəllimlərinə fəxri adların verilməsi haqqında

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin müəllimlərinə fəxri adların verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 70 illiyi münasibətilə Universitetin aşağıdakı müəllimlərinə elm və təhsil sahələrində nailiyyətlərinə görə fəxri adlar verilsin:

«Əməkdar elm xadimi» fəxri adı

Əlirzayev Əli Qəmbərəli oğlu

Məmmədov Məmməd Cümşüd oğlu

Şəkərəliyev Arif Şəkərəli oğlu

«Əməkdar müəllim» fəxri adı

Abdullayev Bəhruz Musa oğlu

Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu

Cəlilov Maqsud Fərhad oğlu

Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu

Əhmədov Lətif Məmməd oğlu

Hacıyeva Məhsəti Camal qızı

Həsənov Ağayar Cahangir oğlu

Məmmədov Rafiq Hüseyn oğlu

Məmmədov Vəli Muxtar oğlu

Səmədov Kamil Qasım oğlu

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 12 iyun 2002-ci il

№ 717.

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir ( 13 iyun 2002-ci il, № 133) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikası Qanunvericilik Toplusunda» dərc edilmişdir (30 iyun 2002-ci il, № 6, maddə 331) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC