Peşə təhsili sahəsində ixtisas və ixtisaslaşma klassifikatorunun təsdiq edilməsi haqqında


Relizin Tarixi: 17.06.2002

Peşə təhsili sahəsində ixtisas və ixtisaslaşma klassifikatorunun təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

Peşə təhsili sahəsində ixtisas və ixtisaslaşma klassifikatorunun təsdiq edilməsi haqqında

Qərar № 96

Bakı şəhəri, 17 iyun 2002-ci il

«Azərbaycan Respublikasının 2002-ci il dövlət büdcəsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 26 dekabr tarixli 612 nömrəli Fərmanının 5-ci bəndinin iyirmi yeddinci abzasının icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. «Peşə təhsili sahəsində ixtisas və ixtisaslaşma klassifikatoru» təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. «Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili sisteminin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il 23 avqust tarixli 116 nömrəli qərarının 1-ci bəndindən «Peşə məktəbi və peşə litseylərində ixtisaslı fəhlə kadrlarının hazırlanması üçün peşələrin siyahısı» (əlavə 4)» sözləri və həmin qərar ilə əlavə № 4 kimi təsdiq edilmiş «Peşə məktəbi və peşə litseylərində ixtisaslı fəhlə kadrlarının hazırlanması üçün peşələrin Siyahısı» çıxarılsın.

3. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

A.RASİ-ZADƏ.

«Azərbaycan Respublikası Qanunvericilik Toplusunda» dərc edilmişdir (30 iyun 2002-ci il, № 6, maddə 380) («LegalActs» LLC).


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
2002-ci il 17 iyun tarixli
96 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

Peşə təhsili sahəsində ixtisas və ixtisaslaşma klassifikatoru

Sıra №-si

Peşə və ixtisasların adı

İxtisas dərəcəsi

Əsas təhsil bazasında

Ümumi orta təhsil bazasında

Ümumi orta təhsil almaqla

Ümumi orta təhsil almamaqla

Peşə litseyində və peşə məktəbində

Peşə litseyində

Peşə məktəbində

Təhsil müddəti (il)

1

2

3

4

5

6

I bölmə. İqtisadiyyatın bütün sahələri üçün ümumi olan peşələr

1

2

3

4

5

6

1

Proqramla idarə olunan dəzgahların operatoru

4

3

-

1

2

Tornaçı

3

-

2

1

3

Geniş profilli dəzgahçı

3

3

-

1

4

Tənəkəçi-qaynaqçı

3

-

2

1

5

Misgər-tənəkəçi

3

-

2

1

6

Mexaniki yığma işləri üzrə çilingər

2

3

2

1

7

Alətçi çilingər

3

-

2

1

8

Nəzarət ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər

3

3

-

1

9

Təmirçi çilingər-qaynaqçı

3

3

2

1

10

Avtomobillərin təmiri üzrə çilingər, avtomobil sürücüsü

3

«B»

«C»

-

2

1

11

Avtomobilin təmiri üzrə çilingər

3

-

2

1

12

Kimyəvi-bakteroloji analiz laborantı

3

-

-

1

13

Elektrik-qaz qaynaqçısı

3

-

2

1

14

Lift elektrik mexaniki

3

-

2

1

15

Elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyoru

3

3

2

1

16

Soyuducu qurğuların maşinisti

3

3

2

1

17

Çertyojçu-konstruktor

3

3

-

1

18

Detal və cihazların nəzarətçisi, texnoloji avadanlığın sazlayıcısı

3

3

-

1

II bölmə. Neft, qaz, kimya, metallurgiya, dağ-mədən sənayesi

1

2

3

4

5

6

19

Neft və qaz kəşfiyyatı və istismarı quyularının qazmaçısı

4

3

-

1

20

Neft və qaz kəşfiyyatı və istismarı quyularının qazmaçı köməkçisi

3-5

-

2

1

21

Qazma qurğusunun motorçusu, qazmaya xidmət edən elektrik montyoru

4

-

-

1

22

Neft və qaz üzrə qazma qurğusunun maşinisti

3

-

2

1

23

Vışka quraşdırıcısı-qaynaqçı

4

-

2

1

24

Neft və qazçıxarma operatoru, elektrik montyoru

3

3

-

1

25

Dənizdə üzən qazma aqreqatının qazmaçı köməkçisi

3

3

-

1

26

Kimya sənayesinin geniş profilli aparatçısı

3

3

-

1

27

Neft və qaz quyularının operatoru

3-4

-

2

1

28

Quyuların əsaslı təmiri üzrə qazmaçı köməkçisi

4-5

-

-

1

29

Quyuların yeraltı təmiri üzrə operator

4

3

2

1

30

Quyuların tədqiqi üzrə operator

4

3

-

1

31

Texnoloji qurğuların operatoru, kimyəvi analiz laborantı-əmtəə operatoru

7

3

-

1

32

Texnoloji qurğuların operatoru

3

-

-

1

33

Kimyəvi analiz laborantı

3

3

-

1

34

Kompressor qurğularının maşinisti

3

3

-

1

35

Quyuların əsaslı təmiri üzrə qazmaçı

5-6

-

2

1

36

Neft və qaz quyularının qazmaçısı

4-5

-

2

1

37

Cihazçı, nəzarət ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər

3-4

-

2

1

38

Laborant-aparatçı

3

3

-

1

39

Nəzarət ölçü cihazları və avtomatika üzrə aparatçı

3

3

-

1

40

Dənizdə üzən qazma aqreqatının qazmaçısı

4

3

2

1

41

Boru istehsalı operatoru

3

3

-

1

42

Prokat istehsalı operatoru

3

3

-

1

43

Əlvan və qiymətli metalların emalı operatoru

3

3

-

1

44

Şin istehsalı operatoru

3

-

-

1

45

Vulkanizasiya proseslərinin operatoru

3

-

-

1

46

Elektrik maşınlarının təmiri üzrə elektrik çilingəri, elektrik-qaz qaynaqçısı

3

3

-

1

III bölmə. Energetika və radioelektronika

1

2

3

4

5

6

47

Elektrik maşın və aparatlarının yığıcısı, elementlərinin sarıyıcısı

3

3

-

1

48

Mikrosxem yığıcısı, mikroqaynaq operatoru, hissə və cihazların nəzarətçisi

3

3

-

1

49

Radioelektron aparat və cihazların quraşdırıcısı, tənzimləyicisi və nəzarətçisi

3

3

-

1

50

Kompüter üzrə operator

3

3

-

1

51

Elektron hesablama maşınlarının operatoru

3

3

-

1

52

Kompüter texnikasının sazlayıcısı

3

3

-

1

53

Telekommunikasiyada kompüter texnikasının istismarı üzrə operator

3

3

-

1

54

Radioteleviziya aparatlarının (videotexnikanın) təmiri və xidməti üzrə mexanik

4

3

-

1

55

Kino-video nümayişçisi, video çəkilişi üzrə operator

3

-

2

1

56

Ticarət və məişət elektrik avadanlığına xidmət və onların təmiri ustası

3

-

2

1

57

Kinomexanik, video avadanlığının təmiri ustası

3

3

2

1

58

Elektrik sayğaclarının istismarı üzrə elektrik montyoru və enerji nəzarətçisi

3-4

3

2

1

59

Elektrik maşınlarının və aparatlarının yığıcısı

3

-

2

1

60

Elektrik maşınlarının elementlərinin sarıyıcısı

3

-

2

1

61

Mikroqaynaq operatoru

3-4

-

2

1

62

Mikrosxem yığıcısı

3-4

-

2

1

63

Radiodetalların yığıcısı

3

-

2

1

64

Radioelektron aparat və cihazlarının quraşdırıcısı

3

-

2

1

65

Tibb elektron aparatlarının təmiri və xidməti üzrə elektromexanik

4

3

-

1

66

Radioelektron aparat və cihazlarının nəzarətçisi

3

-

2

1

67

Radioelektron aparat və cihazlarının tənzimləyicisi

3

-

2

1

68

Məişətdə işlədilən elektrik maşınları və avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik çilingəri, qaz qaynaqçısı

3

3

2

1

IV bölmə. İnşaat, quraşdırma, təmir-tikinti, ağac emalı və bərpa işləri

1

2

3

4

5

6

69

İnşaatda tamamlama işləri üzrə usta (suvaqçı-üzlükçü, tavandöşəyən, rəngsaz)

4

3

-

1

70

Rəngsaz-suvaqçı

3

-

2

1

71

Suvaqçı-üzlükçü

3

-

2

1

72

Üzlükçü-mozaikaçı

3

-

2

1

73

Mərmər ustası

3

-

2

1

74

Bənna, suvaqçı, rəngsaz

3

-

2

1

75

Armaturçu-betonçu

3-4

-

2

1

76

Metal konstruksiyalarının quraşdırıcısı

2

-

2

1

77

Memarlıq hissələrinin modelçisi və yapıcısı

3

3

-

1

78

Memarlıq abidələrinin bərpaçısı

3

3

-

1

79

Çini və saxsı məmulatları hazırlayan usta

3

3

-

1

80

Şüşə və şüşə məmulatları hazırlayan usta

3

3

2

1

81

Bədii tərtibat işlərinin icraçı rəssamı

4

3

-

1

82

Xarrat, dülgər, parket ustası

3

3

-

1

83

İnşaatçı-dülgər, xarrat

3

-

2

1

84

Mebel ustası

3-4

3

2

1

85

Mebel quraşdırıcısı

3

-

2

1

86

Sanitariya texnikası sistem və avadanlığının quraşdırıcısı

3

3

2

1

87

Daxili sanitariya texnikası avadanlığının quraşdırıcısı

3

-

2

1

88

Texnoloji avadanlığın quraşdırıcısı (lift üzrə)

4

-

2

1

89

Yol tikintisi maşınlarının maşinisti

3

3

2

1

90

İnşaatçı çilingər

3

-

-

1

91

Avtomobil kranı maşinisti, sürücü

4 «C»

3

-

1

92

Özüyeriyənqülləli kranın maşinisti

3-4

-

-

1

93

Körpülü, özüyeriyən, qülləli, tırtıllı və təkərli kranların maşinisti

4

3

-

1

V bölmə. Dəmir yolu, dəniz və çay donanması, nəqliyyat, rabitə

1

2

3

4

5

6

94

Teplovoz maşinisti (*)

4

3

-

1

95

Elektrovoz maşinisti (*)

4

3

-

1

96

Elektrik qatarının maşinisti (*)

4

3

-

1

97

Teplovoz maşinistinin köməkçisi

3

3

-

1

98

Elektrovoz maşinistinin köməkçisi

3

3

-

1

99

Elektrik qatarı maşinistinin köməkçisi

3

3

-

1

100

Dəmiryolu və süni qurğuların saxlanması və cari təmiri üzrə briqadir

3

3

-

1

101

Qatarların və lokomotivlərin təmiri üzrə çilingər, vaqon baxıcısı

4

3

-

1

102

İşarəvermə, mərkəzləşdirmə və bloklama qurğularının elektrik montyoru

4

3

-

1

103

Sərnişin vaqonlarının bələdçisi

3

-

-

1

104

Dəmir yolu stansiyasının növbətçisi

IV-V

3

-

1

105

Metropolitenin elektrik çilingəri

3

3

-

1

106

Gəmi təmiri çilingəri

3

3

-

1

107

Matros-motorçu, elektrik

4

3

-

1

108

Rabitə elektrik montyoru

3-4

3

-

1

109

Kabel calaylıcısı-rabitə xətt montyoru

3

3

-

1

110

Rabitə avadanlığının quraşdırıcısı

3

3

-

1

111

Radiooperator

3

3

-

1

112

Mikroelektron telefon aparatlarının təmiri üzrə mexanik

3

3

-

1

113

Avtomatlaşdırılmış sistemlərin sazlayıcısı və nəzarətçisi

3

3

-

1

114

İnternet üzrə operator

3

3

-

1

115

Matros-motorçu, gəmi təmiri çilingəri

4

3

-

1

116

Matros-motorçu, qaynaqçı

4

3

-

1

117

Motorçu-tornaçı

3

3

-

1

118

Aviasiya cihazlarının təmiri üzrə çilingər-mexanik

3

3

-

1

119

Aviasiya mühərriklərinin yığıcı çilingəri

3

3

2

1

120

Uçan aparatların yığıcı çilingəri

3

3

2

1

121

Sürücü-kommersant

«B» «C»

-

-

1

122

Avtomobil sürücüsü

«B»

-

-

6 ayadək

123

Trolleybus sürücüsü

3

-

-

6 ayadək

124

Tramvay sürücüsü

3

-

-

6 ayadək


(*) Maşinistlər maşinist köməkçilərindən hazırlanır.


VI bölmə. Yüngül sənaye və poliqrafiya

1

2

3

4

5

6

125

Əyirici avadanlığın operatoru

3

3

-

1

126

Parçanın boyaq-bəzək və tamamlama işləri üzrə aparatçısı

3

3

-

1

127

Sap sarıyıcısı

2

-

2

1

128

Boyaqçı

3-4

-

2

1

129

Barama sarıyıcısı

4-5

-

2

1

130

Əyrici

3-5

-

2

1

131

Toxucu

3-5

-

2

1

132

Usta köməkçisi (əyrici və toxucu istehsalı üzrə)

4-6

-

2

1.5

133

Xalçaçı

2-3

-

2

1

134

Xalçaçı, xalça məmulatlarının bərpaçısı

2-3

-

-

1

135

Darayıcı və burma avadanlığının operatoru

3-4

-

2

1

136

Parça və hazır məmulatların keyfiyyət nəzarətçisi

3-4

-

2

1

137

Biçici, biçim avadanlığının operatoru

3-5

-

2

1

138

Papaq tikişçisi

3-5

-

2

1

139

Tikişçi, tikiş avadanlığının operatoru

3-4

-

2

1

140

Modelçi-dərzi

4-5

3

-

1

141

Trikotaj məmulatları və polotno üzrə hörücü-tikişçi

3-4

-

2

1

142

Bədii tikmə ustası

3-4

-

2

1

143

Dəri emalçısı

2-5

-

2

1

144

Dəri-qalantereya məmulatlarının tikişçisi

3-4

-

2

1

145

Ayaqqabı ustası

4-6

-

-

1.5

146

Ayaqqabı hissələri yığıcısı-konveyer xəttinin operatoru

3-4

-

2

1

147

Ayaqqabı və dəri məmulatlarının təmiri ustası

3-4

-

2

-

148

Ayaqqabı təmiri ustası

3-4

-

2

-

149

Çapçı

3

3

-

1

150

Çap formasının hazırlayıcısı və quraşdırıcısı

3

3

-

1

151

Poliqrafiya üzrə dizaynçı

3

3

-

1

152

Cildçi

3

-

-

1

VII bölmə. Xidmət, ticarət, ictimai iaşə sahələri, bədii və zərgərlik məmulatları istehsalı

1

2

3

4

5

6

153

Çörək, çörək və qənnadı məmulatları ustası

3-4

3

2

1

154

Çörək və çörək məmulatları ustası

3

3

2

1

155

Barmen-bufetçi, ofisiant (xarici dili bilməklə)

3

3

-

-

156

Aşpaz-qənnadçı, şirniyyatçı

3-4

3

-

1

157

Çörək ustası

3

-

2

1

158

Barmen-bufetçi, ofisiant

4

-

-

1

159

Aşpaz, qənnadçı

3

-

2

1

160

Qənnadçı, şirniyyatçı

3

-

2

1

161

Metaldan bədii məmulatlar hazırlayan nəqqaş

3

3

-

3

162

Zərgər

3

-

-

1

163

Ağac üzərində bədii oymaçı və naxışçı

3

3

-

1

164

Qadın bərbəri, manikürçü

3

3

2

1

165

Kişi bərbəri

3

-

-

1

166

Kommersant (sahələr üzrə)

-

3

-

1

167

Satıcı-nəzarətçi, kassir (ərzaq və qeyri-ərzaq malları üzrə)

2-3

3

-

-

168

Makinaçı (stenoqrafiyanı və xarici dili bilməklə)

-

3

-

1

169

Ərzaq malları üzrə satıcı, nəzarətçi-kassir

-

-

2

1

170

Qeyri-ərzaq malları üzrə satıcı, nəzarətçi-kassir

-

-

2

1

171

Katibə-makinaçı

-

-

-

1

172

Fotoqraf-retuşçu

3

3

2

1

173

Əməliyyatçı mühasib

-

3

-

1

174

Mühasib-fərdi kompüter operatoru

-

3

-

1

175

Mehmanxana inzibatçısı (xarici dili bilməklə)

3

3

-

2

176

Dayə

-

-

-

1

177

Eynək təmiri ustası

4

-

2

1

178

Vergi müvəkkili

-

3

-

1

179

Qaz avadanlığının istismarı və təmiri çilingəri

3

3

-

1

180

Kimyəvi təmizləmə aparatçısı

3

3

2

1

181

Saatsaz

3

3

2

1

VIII bölmə. Kənd təsərrüfatı və kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı

1

2

3

4

5

6

182

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ustası (fermer)

4

3

2

1

183

Üzüm ustası

3

3

2

1

184

Meyvə-tərəvəz ustası

3

3

2

1

185

Tərəvəz ustası

3

3

2

1

186

Tütün ustası

3

3

2

1

187

Çaybecərən usta

3

3

2

1

188

Şəkər çuğunduru becərən usta

3

3

2

1

189

Traktorçu-maşinist

III

-

-

1

190

Geniş profilli traktorçu-maşinist, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü

III
2
«C»

3

-

-

191

Geniş profilli traktorçu-maşinist, təmirçi-çilingər

III
2

3

2

-

192

Kimyəvi-bakterioloji analiz laborantı (heyvandarlıq üzrə)

3

3

2

1

193

Heyvandarlıq kompleksləri və mexanikləşdirilmiş fermaların mexanizatoru (geniş profilli)

4

3

2

1

194

Heyvandarlıq kompleksləri və mexanikləşdirilmiş fermaların operatoru

4

-

2

1

195

Süd məhsulları istehsalı ustası

4

3

2

1

196

Heyvanlara baytar xidməti operatoru

4

3

2

1

197

Quşçuluq fabrikləri və mexanikləşdirilmiş fermaların operatoru

4

-

2

1

198

Ət və ət məhsulları ustası

2

3

2

1

199

Kolbasa məmulatları hazırlayan usta

3

3

2

1

200

Arıçı

3

-

2

1

201

Qazanxana maşinisti

3

-

-

1

202

Avtomobil və kənd təsərrüfatı maşın və avadanlığının təmiri üzrə çilingər

3

3

2

1

203

Maşın-traktor parkına texniki qulluq üzrə sazlayıcı usta

3

-

2

1

204

Avtomobil, traktor və kombaynların elektrik avadanlığının təmiri üzrə çilingər-elektrik

3

-

2

1

205

Kəndin elektrikləşdirilməsi və rabitəsi üzrə elektrik montyoru, avtomobil sürücüsü

3

«C»

3

-

-

206

Kəndin elektrikləşdirilməsi və rabitəsi üzrə elektrik montyoru

3

3

2

1

207

Meliorasiya işlərinin mexanizatoru

4

3

2

1

208

Meliorasiya işlərinin traktorçusu, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü

III
2
«C»

3

-

-

209

Meliorasiya işlərinin traktorçusu, təmirçi-çilingər

III
2

3

2

1

210

Süni yağış yağdıran və suvaran maşınların maşinisti

III

-

2

1

211

Nasos qurğularının maşinisti

III

-

2

1

212

Bir çalovlu ekskavator və drenaj maşınlarının maşinisti

IV

-

2

1

213

Şərab ustası

IV

3

2

1

214

Şirə və şərbət istehsalı ustası

IV

-

2

1

215

Pivə və alkoqolsuz içkilər istehsalı ustası

III

-

2

1

216

Şəkər istehsalı aparatçısı

3

-

2

1

217

Balıq emalçısı

3

-

2

1

218

Tomat və tərəvəz konservləri hazırlayan usta

3

-

2

1


© LegalActs LLC