Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin kollegiyasının tərkibində bəzi dəyişikliklərin aparılması haqqında


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin