Azərbaycan Respublikasının «Qüsursuz xidmətə görə» medalının Əsasnaməsinin və təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (1 iyun 2002-ci il, № 123) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 mart 2002-ci il, № 5, maddə 256)

Relizin Tarixi: 17.05.2002

Azərbaycan Respublikasının «Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Veteranı medalının Əsasnaməsinin və təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının «Qüsursuz xidmətə görə» medalının Əsasnaməsinin və təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. Azərbaycan Respublikasının «Qüsursuz xidmətə görə» medalının Əsasnaməsi və təsviri təsdiq edilsin (əlavə olunur).

II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 17 may 2002-ci il

№ 330-IIQ

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (1 iyun 2002-ci il, № 123) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 mart 2002-ci il, № 5, maddə 256) («LegalActs» LLC).


«Azərbaycan Respublikasının
«Qüsursuz xidmətə görə»
medalının Əsasnaməsinin və
təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında»
Azərbaycan Respublikasının
2002-ci il 17 may tarixli,
330-IIQ nömrəli Qanunu ilə
təsdiq edilmişdir

«Qüsursuz xidmətə görə» medalı haqqında
Əsasnamə

1. «Qüsursuz xidmətə görə» medalı ilə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində qüsursuz həqiqi hərbi xidmət keçən, hər il iyun ayının 26-na qədər 10, 15 və 20 təqvim ili tamam olmuş hərbi qulluqçular təltif edilirlər.

2. «Qüsursuz xidmətə görə» medalının üç dərəcəsi vardır:

«Qüsursuz xidmətə görə» 1-ci dərəcəli medal - Silahlı Qüvvələrdə 20 təqvim ili xidmətə görə;

«Qüsursuz xidmətə görə» 2-ci dərəcəli medal - Silahlı Qüvvələrdə 15 təqvim ili xidmətə görə;

«Qüsursuz xidmətə görə» 3-cü dərəcəli medal - Silahlı Qüvvələrdə 10 təqvim ili xidmətə görə.

1-ci dərəcəli medal ən ali dərəcəlidir.

3. «Qüsursuz xidmətə görə» medalı döşün sol tərəfinə, Azərbaycan Respublikasının digər orden və medallları olduqda «Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 10 illiyi» yubiley medalından sonra taxılır.


«Azərbaycan Respublikasının
«Qüsursuz xidmətə görə»
medalının Əsasnaməsinin və
təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında»
Azərbaycan Respublikasının
2002-ci il 17 may tarixli,
330-IIQ nömrəli Qanunu ilə
təsdiq edilmişdir

«Qüsursuz xidmətə görə» 1-ci, 2-ci və 3-cü dərəcəli medalının təsviri

«Qüsursuz xidmətə görə» medalı milli ornamentli ensiz lövhə ilə birgə bürüncdən tökülmüş, dairəvi formalı və diametri 35 mm girdə lövhədən ibarətdir.

Medalın ön tərəfində açılmış qartal qanadları fonunda çarpazlaşdırılmış tüfənglər və lövbər təsvir edilmişdir.

Medalın yuxarısında milli ornamentin üzərində aypara ilə səkkizguşəli ulduz, aşağısında isə palıd yarpaqlarından çələnglər yerləşdirilmişdir.

Medalın 3-cü dərəcəsi gümüşü rəngli, 2-ci dərəcəsi qızılı rəngli, 1-ci dərəcəsi qızılı rəngli, aypara ilə ulduz ağ, tüfənglər gümüşü, lövbər isə qara rəngdədir.

Arxa tərəfi hamar səthlidir, ortasında 1-ci dərəcəli medalda «20 il qüsursuz xidmətə görə», 2-ci dərəcəli medalda «15 il qüsursuz xidmətə görə», 3-cü dərəcəli medalda «10 il qüsursuz xidmətə görə» sözləri yazılmış və milli ornamentin üzərində aypara ilə səkkizguşəli ulduz təsvir edilmişdir. Çevrə boyunca yuxarıda «Azərbaycan Respublikası», aşağıda isə «Silahlı Qüvvələri» sözləri həkk olunmuşdur.

Medal paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, 27 mm x 43 mm ölçüdə düzbucaqlı xara lentə halqa və ilgək vasitəsilə birləşdirilir. Xara lentdə zeytun rəngli fonda kənarlarından mərkəzə doğru ardıcıl olaraq Silahlı Qüvvələrin növlərinin rəngləri — 1 mm enində zeytun və ağ rəngli, 3 mm enində göy və ağ rəngli şaquli zolaqlar təsvir edilmişdir. Zeytun rəngin ortasında medalın 1-ci dərəcəsi üçün eni 1 mm olan qızılı rəngli bir şaquli zolaq, 2-ci və 3-cü dərəcəsi üçün eni 1 mm olan müvafiq olaraq iki və üç zolaq vardır.

Medala paltara bərkidilmək üçün elementi olan, eyni xara lentdən üz çəkilmiş 27 mm x 9 mm ölçülü qəlib əlavə olunur.


«Qüsursuz xidmətə görə» medalı


© LegalActs LLC