Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Latviya Respublikası Hökuməti arasında «Beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında» Sazişin təsdiq edilməsi barədə


Опубликован в газете «Азербайджан» (31 марта 2002 года, № 72).

Relizin Tarixi: 01.02.2002

Об утверждении Соглашения «О международном автомобильном сообщении» между правительством Азербайджанской Республики и правительством Латвийской Республики

Закон Азербайджанской Республики

Об утверждении Соглашения «О международном автомобильном сообщении» между правительством Азербайджанской Республики и правительством Латвийской Республики

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:

I. Утвердить подписанное 10 июля 2001 года в городе Баку Соглашение «О международном автомобильном сообщении» между правительством Азербайджанской Республики и правительством Латвийской Республики.

II. Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 1 февраля 2002 года

№ 253-IIQ.

Опубликован в газете «Азербайджан» (31 марта 2002 года, № 72).

© LegalActs
Неофициальный перевод