E. Y. Mədətlinin Azərbaycan Respublikasının Pakistan İslam Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilməsi haqqında


Relizin Tarixi: 18.04.2002

О назначении 3. Я. Мадатли Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджанской Республики в Исламской Республике Пакистан

Указ Президента Азербайджанской Республики

О назначении 3. Я. Мадатли Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджанской Республики в Исламской Республике Пакистан

Руководствуясь пунктом 15-м статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Назначить Эйнуллу Ядулла оглу Мадатли Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Исламской Республике Пакистан.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 18 апреля 2002 года

№ 688.

© LegalActs
Неофициальный перевод