E. Y. Mədətliyə Azərbaycan Respublikasının fövqəladə və səlahiyyətli səfiri dərəcəsinin verilməsi haqqında


Опубликован в газете «Азербайджан» (19 апреля 2002 года, № 88).

Relizin Tarixi: 18.04.2002

О присвоении Э.Я. Мадатли ранга Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджанской Республики

Указ Президента Азербайджанской Республики

О присвоении Э.Я. Мадатли ранга Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджанской Республики

Руководствуясь Законом Азербайджанской Республики «Об установлении званий и дипломатических рангов для глав дипломатических представительств Азербайджанской Республики за рубежом», постановляю:

Присвоить Эйнулле Ядулла оглу Мадатли ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 18 апреля 2002 года

№ 687

Опубликован в газете «Азербайджан» (19 апреля 2002 года, № 88).

© LegalActs
Неофициальный перевод