Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin strukturuna daxil edilməsi haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 mart 2002-ci il, № 3, maddə 151)

Relizin Tarixi: 14.06.2006

Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin strukturuna daxil edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin strukturuna daxil edilməsi haqqında

Qərar № 48

Bakı şəhəri, 25 mart 2002-ci il

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin strukturuna daxil edilməsi ilə bağlı həmin nazirliyin Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə razılaşdırılmış təklifi qəbul edilsin.

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

A.RASİ-ZADƏ

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 mart 2002-ci il, № 3, maddə 151) («LegalActs» LLC).

14 iyun 2006-cı il tarixli, 147 nömrəli Qərara əsasən qüvvədən düşmüşdür ( «LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC