K.F.Heydərova gömrük xidməti general-polkovniki rütbəsinin verilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 yanvar 2002-ci il, № 14). «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 23)

Relizin Tarixi: 17.01.2002

K.F.Heydərova gömrük xidməti general-polkovniki rütbəsinin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

K.F.Heydərova gömrük xidməti general-polkovniki rütbəsinin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Kəmaləddin Fəttah oğlu Heydərova gömrük xidməti general-polkovniki rütbəsi verilsin.

Heydər ƏLİYEV

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 17 yanvar 2002-ci il

№ 640

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 yanvar 2002-ci il, № 14) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 23) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC