O.İ.Zalova polis general-leytenantı rütbəsinin verilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 yanvar 2002-ci il, № 14). «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 30)

Relizin Tarixi: 17.01.2002

O.İ.Zalova polis general-leytenantı rütbəsinin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

O.İ.Zalova polis general-leytenantı rütbəsinin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası daxili işlər nazirinin müavini Oruc İbrahim oğlu Zalova polis general-leytenantı rütbəsi verilsin.

Heydər ƏLİYEV

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 17 yanvar 2002-ci il

№ 647

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 yanvar 2002-ci il, № 14) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 30) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC