Y. T. Əliyevə Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri dərəcəsinin verilməsi haqqında


Опубликован в газете «Азербайджан» (22 января 2002 года, № 17).

Relizin Tarixi: 21.01.2002

О присвоении Я.Т. Алиеву ранга чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики

Указ Президента Азербайджанской Республики

О присвоении Я.Т. Алиеву ранга чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики

Руководствуясь Законом Азербайджанской Республики «Об установлении рангов и дипломатических званий для глав дипломатических представительств Азербайджанской Республики за рубежом» постановляю:

присвоить Яшару Теймур оглу Алиеву ранг чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 21 января 2002 года.

№ 664

Опубликован в газете «Азербайджан» (22 января 2002 года, № 17).

© LegalActs
Неофициальный перевод