Y. T. Əliyevin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yanında Azərbaycan Respublikasının Daimi Nümayəndəliyinin başçısı vəzifəsinə təyin edilməsi haqqında


Relizin Tarixi: 21.01.2002

О назначении Я.Т. Алиева на должность главы Постоянного представительства Азербайджанской Республики при Организации Объединенных Наций

Указ Президента Азербайджанской Республики

О назначении Я.Т. Алиева на должность главы Постоянного представительства Азербайджанской Республики при Организации Объединенных Наций

В соответствии с пунктом 15 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики постановляю:

назначить Яшара Теймур оглу Алиева на должность главы Постоянного представительства Азербайджанской Республики при Организации Объединенных Наций.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 21 января 2002 года.

№ 663

© LegalActs
Неофициальный перевод