F. F. Məmmədova I dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri rütbəsinin verilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (19 yanvar 2002-ci il, № 15). «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 44)

Relizin Tarixi: 18.01.2002

F. F. Məmmədova I dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri rütbəsinin verilməsi haqqında

F. F. Məmmədova I dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri rütbəsinin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikasının ədliyyə naziri Fikrət Fərrux oğlu Məmmədova I dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri rütbəsi verilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 18 yanvar 2002-ci il.

№ 661.

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (19 yanvar 2002-ci il, № 15) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 44) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC