N. X. Hacıyevə general-mayor hərbi rütbəsinin verilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 yanvar 2002-ci il, № 14). «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 42)

Relizin Tarixi: 17.01.2002

N. X. Hacıyevə general-mayor hərbi rütbəsinin verilməsi haqqında

N. X. Hacıyevə general-mayor hərbi rütbəsinin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Ali Dövlət Hakimiyyət və İdarəetmə Orqanlarının Baş Mühafizə İdarəsi rəisinin müavini Niyazi Xanbaba oğlu Hacıyevə general-mayor hərbi rütbəsi verilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 17 yanvar 2002-ci il.

№ 659.

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 yanvar 2002-ci il, № 14) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 42) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC