E. Q. Nuriyevə III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri rütbəsinin verilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 yanvar 2002-ci il, № 14). «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 40)

Relizin Tarixi: 17.01.2002

E. Q. Nuriyevə III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri rütbəsinin verilməsi haqqında

E. Q. Nuriyevə III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri rütbəsinin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini Eldar Qasım oğlu Nuriyevə III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri rütbəsi verilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 17 yanvar 2002-ci il.

№ 657.

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 yanvar 2002-ci il, № 14) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 40) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC