R. Y. Rzayevə II dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri rütbəsinin verilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 yanvar 2002-ci il, № 14) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 39)

Relizin Tarixi: 17.01.2002

R. Y. Rzayevə II dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri rütbəsinin verilməsi haqqında

R. Y. Rzayevə II dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri rütbəsinin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun birinci müavini Ramiz Yaqub oğlu Rzayevə II dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri rütbəsi verilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 17 yanvar 2002-ci il

№ 656

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 yanvar 2002-ci il, № 14) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 39) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC