R. X. Mirzəyevə gömrük xidməti general-mayoru rütbəsinin verilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 yanvar 2002-ci il, № 14). «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 27)

Relizin Tarixi: 17.01.2002

R. X. Mirzəyevə gömrük xidməti general-mayoru rütbəsinin verilməsi haqqında

R. X. Mirzəyevə gömrük xidməti general-mayoru rütbəsinin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini Rəfail Xalid oğlu Mirzəyevə gömrük xidməti general-mayoru rütbəsi verilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 17 yanvar 2002-ci il.

№ 644.

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 yanvar 2002-ci il, № 14) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 27) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC