R.İ.Usubova general-polkovnik hərbi rütbəsinin verilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (16 yanvar 2002-ci il, № 12). «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 20)

Relizin Tarixi: 15.01.2002

R.İ.Usubova general-polkovnik hərbi rütbəsinin verilməsi haqqında

R.İ.Usubova general-polkovnik hərbi rütbəsinin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər naziri Ramil İdris oğlu Usubova general-polkovnik hərbi rütbəsi verilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 15 yanvar 2002-ci il

№ 637

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (16 yanvar 2002-ci il, № 12) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 20) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC