Xronometraj metodu ilə müşahidə aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin