«Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adının təsis olunması haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə


Relizin Tarixi: 15.07.1992

О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об установлении звания «Национальный Герой Азербайджана»

3акон Азербайджанской Республики

О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об установлении звания «Национальный Герой Азербайджана»

Национальное собрание Азербайджанской Республики постановляет:

Изложить пункт 2 Закона Азербайджанской Республики от 25 марта 1992 года «Об установлении звания «Национальный Герой Азербайджана» в следующей редакции:

«2. Звание «Национальный Герой Азербайджана» присваивается за исключительные заслуги перед народом и подвиги во имя независимости и прогресса Азербайджанской Республики».

Президент Азербайджанской Республики

Абульфаз ЭЛЬЧИБЕЙ.

г. Баку, 15 июля 1992 г.

№ 210.

Опубликовано в «Ведомостях Верховного Совета Азербайджанской Республики» (15 июля 1992 года, № 13, ст. 501) («LegalActs» LLC).


© LegalActs LLC