«Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə


Relizin Tarixi: 31.05.2016

«Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

«Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 20-ci bəndini rəhbər tutaraq, «Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununu «Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 20 oktyabr tarixli 1396-IVQD nömrəli Qanununa uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə qərara alır:

«Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 8, maddə 475; 2001, № 11, maddə 676; 2002, № 5, maddə 258; 2004, № 3, maddə 133; 2005, № 10, maddə 871; 2009, № 2, maddə 46; 2010, № 3, maddə 178; 2014, № 4, maddə 329) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 1-ci maddənin ikinci abzasına «digər hərəkətlər» sözlərindən sonra «(terror aktı)» sözləri əlavə edilsin.

2. 1-ci maddənin yeddinci və doqquzuncu (hər iki halda) abzaslarında, 9-cu maddənin birinci hissəsinin 4-cü bəndində, 10-cu maddənin birinci və üçüncü hissələrində, 11-ci maddənin birinci hissəsində və 18-ci maddədə ismin müvafiq hallarında «terror aksiyaları» sözləri ismin müvafiq hallarında «terror aktları» sözləri ilə əvəz edilsin.

3. 1-ci maddənin yeddinci abzasında və 12-ci maddənin birinci hissəsində ismin müvafiq hallarında «terror aksiyası» sözləri «terror aktı» sözləri ilə əvəz edilsin.

4. 1-ci maddənin doqquzuncu abzasında «aksiyalarda» sözü «aktlarda» sözü ilə, 9-cu maddənin birinci hissəsinin 4-cü bəndində «aksiyaların» sözü «aktların» sözü ilə əvəz edilsin.

5. 11-ci maddənin və III Fəslin adlarında, 13-cü maddənin adında və birinci — dördüncü hissələrində «Terror aksiyaları» sözləri «Terror aktları» sözləri ilə əvəz edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İlham ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 31 may 2016-cı il

№ 266-VQD

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (5 iyul 2016-cı il, № 143) («LegalActs» LLC).

© «LegalActs» LLC