«Birləşmiş Millətlər Təşkilatının malların beynəlxalq alqı-satqısına dair müqavilələr haqqında Konvensiyası»na qoşulmaq barədə


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin