Azərbaycan Respublikasının Demoqrafik İnkişaf Konsepsiyasının təsdiq edilməsi haqqında


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin