Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi haqqında


Relizin Tarixi: 19.01.1993

Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin rəngli və ağ-qara təsviri təsdiq edilsin.

2. Bu Qanun imzalandığı andan qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Əbülfəz ELÇİBƏY.

Bakı şəhəri, 19 yanvar 1993-cü il.

№ 460.

«Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı»nda dərc edilmişdir (1993-cü il, № 1, maddə 23) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC